pokerioakademija.lt Pokerio pagrindai Pokerio kombinacijos

Pokerio kombinacijos

Keturios kortos

Ankstesniame straipsnyje aptarėme Texas Holdem pokerio taisykles. Šįkart aptarsime, kokios yra pokerio kombinacijos lietuviškai. Juk nežinodami, kuri pokerio kombinacija stipriausia ar silpniausia, tikrai nelaimėsite žaidimo.

❓ Kiek yra pokerio kombinacijų?

Iš viso yra 10 pokerio kombinacijų.

❓ Kuri pokerio kombinacija pati stipriausia?

Didžiausios vertės kombinacija yra Karališka spalva.

❓ Kuri pokerio kombinacija pati silpniausia?

Silpniausia yra Aukščiausios kortos kombinacija.

❓ Ar Spalvos kombinacija nugali Eilės kombinaciją?

✓ Taip.

❓ Ar Eilės kombinacija nugali Spalvos kombinaciją?

❌ Ne.

Pokerio kombinacijos pagal stiprumą

Šiame žaidime iš viso galima sudaryti 10 skirtingo stiprumo kombinacijų. Kai kurias iš jų rankose laikysite dažniau, kitų gal apskritai niekada neteks pamatyti.

10 skirtingų pokerio kombinacijų

Karališka spalva (Royal Flush)

Tai yra pati stipriausia kombinacija. Galbūt per visą savo gyvenimą nepavyks ją išvysti ne tik savo, bet ir varžovų rankose. Bet jeigu jums pasiseks – būsite garantuotas laimėtojas.

Karališkos spalvos kombinaciją sudaro vienos spalvos (rūšies) iš eilės einančios kortos nuo tūzo iki dešimtakės.

Poker kombinacijos - karališka spalva

Pvz.: širdžių tūzas, širdžių karalius, širdžių dama, širdžių valetas ir širdžių dešimtakė.

Eilė ir spalva (Straight Flush)

Ši kombinacija yra antroji pagal stiprumą. Ją sudaro penkios iš eilės einančios kortos. Skirtingai nuo Karališkos spalvos žaidimo pokeris kombinacijos, šiuo atveju eilė gali prasidėti nuo bet kurios vertės kortos. Pvz.: širdžių dešimtakė, širdžių devynakė, širdžių aštuonakė, širdžių septynakė, širdžių šešakė. Arba vynų šešakė, vynų penkakė, vynų keturakė, vynų triakė, vynų dviakė.

Svarbu įsiminti, kad sudarant šią kombinaciją tūzas gali būti arba aukščiausios, arba žemiausios vertės korta.

eilė ir spalva

Pvz.: A-K-Q-J-T ir 5-4-3-2-A.

Keturios vienodos (Four of a Kind)

Trečioji pagal stiprumą pokerio kombinacija. Ją sudaro keturios vienos vertės kortos.

keturios vienodos

Pvz.: keturi tūzai ir bet kokia kita korta. Arba keturios dviakės ir bet kokia kita korta.

Pilna troba (Full House)

Ketvirtoji kombinacija. Ją rankose laikysite tikrai ne kartą. Šį kortų derinį sudaro trys vienos vertės kortos ir dvi vienos vertės kortos.

pilna troba

Pvz.: širdžių penkakė, vynų penkakė, būgnų penkakė, širdžių dešimtakė ir kryžių dešimtakė.

Spalva (Flush)

Tai dar dažniausiai pasitaikanti pokerio kortų kombinacija. Ją sudaro penkios vienos spalvos (rūšies) kortos. Kortų vertė jokios įtakos šios poker kombinacijos sudarymui nedaro. Bet jeigu keli žaidėjai turės spalvos kombinacijas, tokiu atveju kortų vertė gali nulemti laimėtoją. Lyginant dvi kombinacijas, laimės ta, kurios aukščiausios vertės korta yra didesnė. Jeigu jos vienodos, tada lyginsime žemesnės vertės kortas. Ir taip iki paskutinės žemiausios vertės kortos.

spalva

Pvz.: širdžių karalius, širdžių dama, širdžių dešimtakė, širdžių devynakė ir širdžių triakė.

Eilė (Straight)

Kombinacija, kurią gan dažnai išvysite arba savo, arba varžovų rankose. Šį derinį sudaro penkios iš eilės einančios kortos. Spalva (rūšis) šiuo atveju yra visiškai nesvarbi. Pvz.: vynų šešakė, būgnų penkakė, vynų keturakė, širdžių triakė, širdžių dviakė.

Sudarant šią kombinaciją, tūzas gali būti arba aukščiausios, arba žemiausios vertės korta.

pokerio kombinacijos pagal stiprumą lietuviškai - eilė

Pvz.: A-K-Q-J-T ir 5-4-3-2-A.

Trys vienodos (Three of a Kind)

Šią kombinaciją sudaro trys vienodos vertės kortos ir dar dvi bet kokios kitos vertės kortos.

pokerio kombinacija trys vienodos

Pvz.: vynų dviakė, kryžių dviakė, širdžių dviakė, širdžių dešimtakė ir vynų penkakė.

Dvi poros (Two Pair)

Pagal stiprumą tai trečia nuo galo kombinacija. Ją sudaro dvi vienodos vertės, dar dvi vienodos vertės (pirmos ir antros poros kortų vertės nesutampa) ir dar viena papildoma bet kokios vertės korta.

pokeris kombinacijos - dvi poros

Pvz.: širdžių dešimtakė, vynų dešimtakė, kryžių devynakė, vynų devynakė ir kryžių šešakė.

Pora (One Pair)

Antra nuo galo pokerio kombinacija. Ją sudaro dvi vienodos vertės kortos ir dar trys bet kokių skirtingų verčių kortos.

viena pora

Pvz.: vynų devynakė, kryžių devynakė, būgnų tūzas, būgnų dešimtakė ir širdžių dviakė.

Aukščiausia korta (High Card)

Atėjome iki pačios apačios. Aukščiausia korta – tai net ne kortų kombinacija. Tiesiog jeigu nesurenkate nieko geriau, tada jūsų laimėjimą gali nulemti aukščiausia rankose turima korta.

pokerio kortų kombinacijos lentelė - aukščiausia korta

Pvz.: širdžių tūzas, širdžių devynakė, vynų penkakė, vynų keturakė ir kryžių dviakė.

Pokerio kombinacijos lentelė

Tam, kad jums būtų patogiai suprasti, kuri kombinacija stipriausia, kuri silpniausia ir pan., sukėlėme viską į lentelę.

Eilės nr.Pokerio kortų kombinacijos pavadinimasKortos
1Karališka spalvaA♥️ K♥️ Q♥️ J♥️ 10♥️
2Eilė ir spalvaJ♥️ T♥️ 9♥️ 8♥️ 7♥️
3Keturios vienodosK♦️ K♠️ K♣️ K♥️ 2♥️
4Pilna troba5♦️ 5♠️ 5♣️ 9♥️ 9♣️
5SpalvaJ♠️ 9♠️ 5♠️ 4♠️ 3♠️
6Eilė10♥️ 9♣️ 8♥️ 7♣️ 6♥️
7Trys vienodos10♣️ 10♥️ 10♠️ 6♣️ 2♣️
8Dvi poros9♠️ 9♦️ 5♠️ 5♣️ A♠️
9Viena pora8♥️ 8♠️ Q♣️ 6♥️ 2♣️
10Aukščiausia kortaA♥️ K♥️ 9♠️ 6♦️ 3♠️

Daugiau informacijos apie pokerio kombinacijas anglų kalba.

Related Post

Du pokerio žaidėjai

Pokerio pozicijosPokerio pozicijos

Žaidimo pozicija yra labai svarbus pokerio žaidimo elementas, apie kurį daug rašoma ir daug kalbama. Tačiau naujokai dažnai nekreipia į tai dėmesio ir žaidžia atsižvelgdami tik į gautų kortų stiprumą. Šiame straipsnyje apžvelgsime kokios būna pokerio pozicijos, ką jos reiškia ir kaip jomis tinkamai pasinaudoti.